Actividades

  • Suministro de servizos de Calibración e Medida

    En apoio ás necesidades planteadas dende empresas que se atopan dentro dun espectro amplo de sectores industriais (automoción; naval; metalmecánico; defensa; …)

  • Mantemento e diseminación das unidades do SI

    A través do desenrolo do séu Plan de Calibración, con obxeto de garantir a trazabilidade de cada un dos niveis da súa cadena de medida, o que lle permitirá convertirse nun punto de referencia das cadenas externas de medida que manteñen os seus clientes (os centros e empresas que solicitan os seus servicios)

  • Participación e desenrolo de actuacións formativas

    Como reforzo ó logro da misión do centro a través da transmisión do coñecemento en tecnoloxías de medida aplicadas ó seu entorno mais cercano.

Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net