Presentación

A metroloxía resulta fundamental para o aseguramento da calidade nos procesos industriais e a sostenibilidade da competitividade. O LOMG pon a disposición das empresas os seus recursos técnicos e humanos de primeiro nivel para colaborar con elas nos proxectos de I+D que realicen no ámbito da medida. Ademáis, posúe liñas de investigación estratéxicas propias en Producción Industrial e Nanometroloxía, que pretenden achegalo á xeración de coñecemento e adiantarse ós requerimentos do sector empresarial para lles ofrecer o servicio axeitado.

Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net