Artigos e ponencias

Emprego no campo dos sonómetros. Factores a considerar e a súa contribución á incertidume de medida

Autores: José Alfonso Mondaray , Francisco Javier Yebra, Luis Lorenzo

Ponencia en: III Congreso Español de Metroloxía (11 ó 13 de maio de 2005)

Resumo:

Dos datos obtidos na calibración dun sonómetro e da especificación declaradas polo fabricante, calcúlase a incertidume de uso do equipo, a partir dunha función modelo na que se recollen as correccións máis significativas na medida do nivel da presión sonora con ponderación A. Ponse de manifesto ...

Ponencia Completa Ponencia Completa

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net