Artigos e ponencias

Estudio da Incertidume de Medida na Determinación do Módulo de Young

Autores: Francisco Yebra Ferro, Luis Lorenzo, Carlos Sousa, Teresa Restivo

Ponencia en: C.I.S.I.F.

Resumo:

Realízase unha análise do ensaio de determinación do Módulo de Young no aluminio por dous procedementos diferentes: ensaio de tracción e ensaio de flexión ...

Artigo completo Artigo completo

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net