Traballos tutelados

Avaliación da incerteza de medida nun suposto de illamento "in situ" a ruido aéreo

venres, 29 de xuño de 2007

Javier Castillo Cid

Proxecto Fin de Carreira da titulación Enxeñería Técnica de Telecomunicación da Universidade de Vigo.

Autor: Javier Castillo Cid

Directores: Manuel A. Sobreira Seoane e José Alfonso Mondaray Zafrilla.

Presentación: 29 de Xuño de 2007

Calificación: Matrícula de Honra

Ponencia Completa Memoria.

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net