Software

SAXITARIO - Sistema de Xestión de Inventario

venres, 21 de setembro de 2007

SAXITARIO é unha aplicación de xestión para o manexo do parque de instrumentación dunha organización. É quen de xestionar instrumentos, marcas, proveedores, etc. Ademáis, engade un punto de vista metrolóxico, xa que tamén controla as operacións de mantemento e calibración dos instrumentos, alertando cando sexa necesario calibrar ou revisar o instrumento.

SAXITARIO - Sistema de Xestión de Inventario

 

Para máis información: adacal@lomg.net

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net