Software

SEGMENTO - Sistema de Xestión da I+D+i

SEGMENTO é unha aplicación para a xestión das actividades de I+D+i dunha organización segundo a norma UNE 166002. Posúe módulos de Xestión de Proxectos, Xestión da Creatividade, Xestión da Vixilancia Tecnolóxica e Métricas, co obxectivo de ter unha visión global de tódolos aspectos relacionados coa I+D+i do centro.

 

Para máis información: adacal@lomg.net

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net