Noticias

XORNADA SOBRE CALIDADE E SEGURIDADE ALIMENTARIA (4 DE OUTUBRO DE 2007)

LOMG - martes, 07 de agosto de 2007

Dentro do ámbeto do PROXECTO INTERLAB, nesta xornada pretendese contribuir a clarifica-las preguntas sobre o tema, ofrecendo distintos puntos de vista sobre referenciais de seguridade alimentaria ou iniciativas globais sobre a misma (por exemplo a GFSI) e deste xeito orientar e graduar mellor os traballos que se están a desenvolver a nivel das empresas.

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net