Artigos

Estudio da Incertidume de Medida na Determinación do Módulo de Young

martes, 21 de febreiro de 2006

Congreso C.I.S.I.F. (Póster)

Introducción

Realízase unha análise do ensaio de determinación do Módulo de Young no aluminio por dous procedementos diferentes: ensaio de tracción e ensaio de flexión ...

Autor textos: Francisco Yebra Ferro, Luis Lorenzo, Carlos Sousa, Teresa Restivo

Artigo completo Artigo completo

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net