Artigos

Emprego no campo dos sonómetros. Factores a considerar e a súa contribución á incertidume de medida

mércores, 11 de maio de 2005

Congreso Español de Metroloxía (11 ó 13 de maio de 2005)

Resumo

Dos datos obtidos na calibración dun sonómetro e da especificación declaradas polo fabricante, calcúlase a incertidume de uso do equipo, a partir dunha función modelo na que se recollen as correccións máis significativas na medida do nivel da presión sonora con ponderación A. Ponse de manifesto ...

Autor textos: José Alfonso Mondaray, Francisco Javier Yebra, Luis Lorenzo

Ponencia Completa Ponencia Completa

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net