Concursos públicos

Informe do cumprimento das condicións administrativas para o concurso de adxudicación dos servicios de consultoría de I+D+i no Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia

LOMG - xoves, 07 de febreiro de 2008

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net