Procesos selectivos

Seleccionado para un posto de traballo de técnico de área por obra e servizo para o L.O.M.G.

martes, 13 de maio de 2008

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net