Procesos selectivos

Bases da convocatoria selectiva para cubrir un posto de traballo mediante a modalidade de contrato en prácticas

venres, 13 de xuño de 2008

Bases da convocatoria selectiva para cubrir un posto de traballo mediante a modalidade de contrato en prácticas, un posto de traballo, un (1) auxiliar técnico con destino ao Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia (LOMG)

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net