Procesos selectivos

Lista de admitidos da convocatoria selectiva para contrato de traballo en prácticas

martes, 24 de xuño de 2008

Admitidos e excluídos

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net