Procesos selectivos

Resolución do proceso selectivo para cubrir un posto de auxiliar técnico en prácticas

luns, 07 de xullo de 2008

Resolución do proceso selectivo para cubrir un posto de traballo de auxiliar técnico, mediante contrato de traballo en prácticas con destino ao Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia (LOMG).

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net