Procesos selectivos

BASES DA CONVOCATORIA SELECTIVA PARA CUBRIR, POLO SISTEMA DE CONCURSO E MEDIANTE CONTRATO DE DURACIÓN DETERMINADA, POR OBRA E SERVIZO, UN POSTO DE TÉCNICO DE ÁREA PARA O LOMG

Data da convocatoria: 28-08-2008

O prazo de presentación de solicitudes será de DEZ(10) días NATURAIS contados a partir do día seguinte á publicación da presente convocatoria en prensa (El Correo Gallego:28-08-2008) 

Bases.

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net