Procesos selectivos

Lista de admitidos e excluídos para 2 postos de auxiliar técnico

LOMG - luns, 01 de setembro de 2008

Lista de admitidos e excluídos ao proceso de selección de dous (2) postos de traballo de auxiliares técnicos con destino ao Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia (LOMG)

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net