Procesos selectivos

Valoración do concurso de méritos do proceso de selección de dous (2) auxiliares técnicos

LOMG - martes, 09 de setembro de 2008

Valoración do concurso de méritos correspondente ao proceso de selección de dous (2) postos de traballo de auxiliares técnicos con destino ao Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia (LOMG)

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net