Procesos selectivos

LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS DA CONVOCATORIA SELECTIVA PARA CUBRIR POLO SISTEMA DE CONCURSO E MEDIANTE CONTRATO DE DURACIÓN DETERMINADA, POR OBRA E SERVIZO, UN POSTO DE TÉCNICO DE ÁREA PARA O LOMG

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net