Procesos selectivos

LISTA DE PUNTUACIÓNS DA PRIMEIRA FASE DA CONVOCATORIA SELECTIVA PARA CUBRIR POR CONCURSO E MEDIANTE CONTRATO DE DURACIÓN DETERMINADA POR OBRA E SERVIZO, UN POSTO DE TÉCNICO DE ÁREA PARA O LOMG

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net