Procesos selectivos

Puntuacións correspondentes á convocatoria selectiva para cubrir dous (2) postos de auxiliares técnicos

LOMG - mércores, 17 de setembro de 2008

Puntuacións correspondentes á convocatoria selectiva para cubrir, polo sistema de concurso e mediante contrato de traballo en prácticas, dous (2) postos de traballo de auxiliares técnicos con destino ao Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia (LOMG)

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net