Procesos selectivos

Lista de seleccionados da convocatoria selectiva para cubrir, por concurso, e mediante contrato en prácticas, DOUS postos de traballo de auxiliares técnicos para o LOMG

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net