Procesos selectivos

Puntuacións da primeira fase da convocatoria selectiva para un posto de auxiliar técnico

LOMG - luns, 20 de outubro de 2008

Lista de puntuación correspondente a primeira fase da convocatoria selectiva para cubrir polo sistema de concurso mediante contrato de traballo en prácticas un posto de auxiliar técnico para o Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net