Procesos selectivos

Puntuacións da segunda fase da convocatoria selectiva para un posto de auxiliar técnico

luns, 27 de outubro de 2008

Listado de puntuación correspondente á segunda fase da convocatoria selectiva para cubrir polo sistema de concurso mediante contrato de traballo en prácticas un posto de auxiliar técnico para o LOMG

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net