Procesos selectivos

Resolución do proceso selectivo para cubrir un posto de auxiliar técnico

LOMG - luns, 03 de novembro de 2008

Acta de resolución do proceso selectivo para cubrir, polo sistema de concurso e mediante contrato de traballo en prácticas, un posto de traballo de auxiliar técnico con destino ao Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia (LOMG)

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net