Procesos selectivos

Bases da convocatoria para cubrir un posto de auxiliar técnico no LOMG

LOMG - mércores, 14 de xaneiro de 2009

Bases da convocatoria selectiva para cubrir, polo sistema de concurso e mediante contrato de traballo en prácticas, un posto de traballo, un (1) auxiliar técnico con destino ao Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia (LOMG)

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net