Procesos selectivos

Lista de puntuación da primeira fase da convocatoria selectiva para cubrir un posto de auxiliar técnico

LOMG - xoves, 29 de xaneiro de 2009

Lista de puntuación correspondente á primeria fase da convocatoria selectiva para cubrir polo sistema de concurso e mediante contrato de traballo en prácticas un posto de auxiliar técnico para o Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net