Procesos selectivos

Citación para a entrevista para un posto de auxiliar técnico

LOMG - venres, 06 de febreiro de 2009

Citación para a entrevista. Segunda fase da convocatoria selectiva para cubrir polo sistema de concurso, mediante contrato de traballo en prácticas, un posto de auxiliar técnico para o Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net