Procesos selectivos

Listado de puntuación da segunda fase da convocatoria para cubrir un posto de auxiliar técnico

LOMG - martes, 17 de febreiro de 2009

Listado de puntuación correspondente á segunda fase da convocatoria selectiva para cubrir polo sistema de concurso mediante contrato de traballo en prácticas un posto de auxiliar técnico para o Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net