Procesos selectivos

PROGRAMA ISABEL BARRETO: Listas provisionais de admitidos

Fundación Fomento Calidade - xoves, 26 de novembro de 2009

CONVOCATORIA PARA CUBRIR POLO SISTEMA DE CONCURSO E MEDIANTE CONTRATO DE DURACIÓN DETERMINADA OBRA E SERVIZO, CINCO POSTOS DE TRABALLO PARA O PROGRAMA ISABEL BARRETO

Data da convocatoria: 17-11-2009

1. 17/11/2009 BASES DA CONVOCATORIA

* Establécense CINCO (5)días NATURAIS para presentación de solicitudes desde a publicación desta convocatoria (El Correo Gallego: 19-11-2009. O prazo remata o 24-11-2009)

*Lugar de presentación de solicitudes: SÓ no REXISTRO da Fundación situado en Praza de Europa nº 10-A, 6º-B-Área Central- 15707,Santiago de Compostela.(Horario de 9:00 -14:00 horas)

*Telf.: 981-95.70.00

2. 26/11/2009 LISTAS PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

* Establécense TRES(3)días NATURAIS para reparar calquera erro que sexa subsanable 

 

 Páxina da convocatoria.

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net