Procesos selectivos

Convocatoria selectiva para cubrir un posto de técnico de área

LOMG - mércores, 10 de febreiro de 2010

Convocatoria selectiva para cubrir polo sistema de concurso e mediante contrato de duración determinada, modalidade: obra e servizo, un (1) posto de técnico de área con destino o Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia (LOMG)

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net