Procesos selectivos

Listado de puntuación da primeira fase da convocatoria para cubrir un posto de técnico de area

LOMG - martes, 23 de febreiro de 2010

Listado de puntuación correspondente á primeira fase da convocatoria selectiva para cubrir polo sistema de concurso mediante contrato por obra e servicio un posto de técnico de area para o Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net