Procesos selectivos

Citación para entrevista da segunda fase da convocatoria para cubrir un posto de técnico de area

LOMG - martes, 02 de marzo de 2010

Citación para a entrevista. Segunda fase da convocatoria selectiva para cubrir polo sistema de concurso mediante contrato de obra e servicio un posto de técnico de area para o Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net