Procesos selectivos

Convocatoria selectiva para cubrir 4 postos de auxiliar técnico

LOMG - sábado, 06 de marzo de 2010

Convocatoria selectiva para cubrir polo sistema de concurso e mediante contrato de duración determinada, modalidad: obra e servizo, catro (4) postos de traballo de auxiliar técnico, con destino ó Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia (LOMG)

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net