Procesos selectivos

Listado de puntuación da segunda fase da convocatoria para cubrir catro postos de auxiliar técnico

LOMG - luns, 29 de marzo de 2010

Listado de puntuación correspondente á segunda fase da convocatoria selectiva para cubrir polo sistema de concurso mediante contrato de duración determinada, modalidade: obra e servicio, catro (4) postos de auxiliar técnico para o Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net