Procesos selectivos

Valoración do concurso de méritos da convocatoria selectiva para cubrir, polo sistema de concurso e mediante contrato de duración determinada un posto de traballo de auxiliar administrativo.

LOMG - xoves, 15 de febreiro de 2007

Proxecto: “IMPLANTACIÓN DO SISTEMA DE XESTIÓN DA METROLOXÍA LEGAL NO LOMG”.

Unha vez estudadas as solicitudes en prazo procédese o proceso de valoración de méritos cos seguintes resultados:

Valoración do concurso de méritos da convocatoria

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net