Procesos selectivos

Puntuacións correspondentes á convocatoria selectiva para cubrir, polo sistema de concurso e mediante contrato de duración determinada un posto de traballo de auxiliar administrativo.

LOMG - xoves, 01 de marzo de 2007

Proxecto: “IMPLANTACIÓN DO SISTEMA DE XESTIÓN DA METROLOXÍA LEGAL NO LOMG”.

Unha vez efectuada a entrevista persoal ás candidatas que pasaron a fase previa prócedese a publicar as puntuacións definitivas correspondentes ás distintas fases do proceso selectivo:

Valoración definitiva do concurso de méritos da convocatoria

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net