Procesos selectivos

Lista previa de admitidos e excluidos

LOMG - mércores, 04 de abril de 2007

Lista previa de admitidos e excluidos da convocatoria selectiva para cubrir polo sistema de concurso mediante contrato de traballo en prácticas catro postos, dous técnicos de área e dous auxiliares técnicos

Unha vez estudadas as solicitudes presentadas en prazo, resultou a seguinte lista de admitidos e excluidos, ca indicacion da causa de exclusión e establecendo un prazo de 5 días naturais para reparar calquer erro que sexa subsanable.

Descargar lista de admitidos e excluidos.

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net