Procesos selectivos

Lista definitiva de admitidos

LOMG - venres, 13 de abril de 2007

Publicada a lista definitiva de admitidos na convocatoria selectiva para cubrir, polo sistema de concurso e mediante contrato de traballo en prácticas, catro postos de traballo, dous técnicos de área e dous auxiliares técnicos, con destino ó Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia (LOMG).

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net